Yerel Gündem Haber Girişi : 17 Haziran 2022 17:50

BECAN’DAN OSB AÇIKLAMASI

 

KARMA VE BACALI SANAYİYE HAYIR

 

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB ve Yalova Gemi İhtisas OSB’nin, tek çatı altında birleşerek Yalova Avrasya Giyim ve Gemi İhtisas OSB olduğunu belirterek, karma OSB’ye onay verdiklerini dile getirdi.

 

Becan, “Buradaki en önemli amaçlar daha güçlü bir alt yapı ile faaliyetlerin sürdürülmesi, OSB’nin çalışmalarının kısa sürede tamamlanması, kurulacak tesislerin üretimleriyle Ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlaması ve ilimizde nitelikli istihdam taleplerinin karşılanmasıydı.  Bu doğrultuda da iki OSB’nin tek çatı altında birleşmesi müteşebbis heyet üyelerince uygun görülmüştü.

 

Her iki OSB’nin birleşmesi ile karma OSB olayları çok farklı konulardır. YTSO Meclisini karma OSB’ye onay verdiler, şehri bacalı, çevreyi kirletici tesislerle doldurmalarına göz yumdular şeklinde yapılan yorumlar doğru değildir. Kaldı ki biz YTSO Meclisi olarak şehrimizi her Yalovalı kadar düşünebilen, şehrin doğru ve bilinçli yatırımlarla gelişmesi için hareket edebilecek bilince ve bilgiye sahip kişileriz. Daha öncesinde bu konuda meclis üyelerimiz karma ve bacalı sanayiye hayır dedi ve bu konudaki duruşumuzda değişmedi.

 

Organize Sanayi Bölgelerinin kanun ve yönetmelikleri bellidir, bu kanunlar dışında yatırım yapılması mümkün değildir, kurulacak tesislerinde denetlemesi, izinleri ilgili Bakanlıklar tarafından yapılmaktadır.

 

OSB uygulama yönetmeliğinin 54.Maddesinde OSB’lerde kurulamayacak tesisler sayılmıştır. Bahsedilen OSB’nin ana faaliyet konuları Gemi ve Giyim ile ilgili alt sektörlerdir, bunun haricinde OSB içerisine otomotiv sektörü ile ilgili yatırımlar dâhil edilmiştir. Burada bacalı fabrikalar, kimyasal fabrikalar, tehlikeli atık çıkartan tesislerin kurulması mümkün değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimleri ve ÇED raporları buna izin vermemektedir. Bazı yorumlarda belirtildiği gibi toz, duman, kimya baca, tehlikeli atık gibi unsurları içeren tesisler olmayacaktır. Dolayısıyla OSB’nin ihtisas özelliği devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gerekliliği olmuştur. 

 

Biraz önce yukarıda bahsettiğim gibi bizler Yalova’nın doğru ve planlı gelişmesi için azami gayreti gösteriyoruz ve Yalova’mızı, yaşadığımız şehrimizi her Yalovalı kadar çok seviyoruz.

 

Sadece bu konuda değil, diğer başka konularda da maalesef ilgili kurum ve yetkililerden doğru ve detaylı bilgilere ulaşılmadan, Yalova ile ilgili bazı yanlış yorumlar ve haberler yapılmakta, sosyal medyada bunlar paylaşılmaktadır. Bu yanlış bilgilendirmeler hepimizin çok severek yaşadığı, çocuklarımızı büyüttüğümüz onlara burada bir gelecek sağlamayı düşündüğümüz Yalova’nın geleceğine zarar vermektedir. 

 

YTSO olarak mesleki eğitime çok önem verdiğimiz bu dönemde şehrimize gelecek olan çevreye duyarlı sanayi yatırımlarını çocuklarımızın geleceği için çok önemsiyoruz ve biliyoruz ki bu yatırımlar sayesinde ülke ve il ekonomimiz gelişecek çocuklarımıza iş imkânı yaratılacaktır. Yeni iş imkânları yaratmanın yanı sıra çevremizi, yeşilimizi doğamızı da koruyarak, çocuklarımıza güzel ve yaşanabilir bir Yalova oluşturmak için hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. “ şeklinde açıklamalarda bulundu.